İRAN İZLENİMLERİ 2

Kürşad Atalar

İkinci İran ziyaretim, yine bir sempozyum daveti vesilesiyle 04-06 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleşti. Sempozyumun yapılacağı tarihten yaklaşık 3 ay önce (Nisan ayında), önceki ziyaretimde tercümanlık yapan Hamid Reza Muhammednejad'tan, Ali Şeriati'nin vefat yıldönümünde (yani Haziran ayında) Şeriati ile ilgili ikinci bir sempozyumun düzenleneceğini ve programa benim de davetli olduğumu bildiren bir mail aldım. Mailde Hamid bey, Türkiye'den sempozyuma başka kimlerin katılabileceğine dair bir bilgi notu da istiyordu. Ben, şahsım adına sempozyuma katılabileceğimi ifade ettim ve davet edilmeleri durumunda görüşlerinden istifade edilebilecek akademisyenler veya popüler şahsiyetler hakkında kısa bir bilgi notu gönderdim. Hamid bey, mail görüşmelerimizde İlber Ortaylı'nın katılımı konusuna özel önem veriyordu ve daha sonra da benden, Ortaylı ile irtibat kurup taleplerini kendisine iletmem ricasında bulundu. Ben de istekleri doğrultusunda, Ortaylı ile irtibat kurdum. Önce İhsan Şeriati'nin mail yoluyla bana gönderdiği davet mektubunu ve sempozyum konu başlıklarını içeren bilgi notunu Ortaylı'nın görevli olduğu üniversitedeki asistanına ilettim. Bir süre cevap alamayınca, bir vesile ile Ortaylı'nın cep telefonu numarasına ulaştım ve kendisiyle bizzat görüşüp resmi daveti ilettim. Ortaylı, görüşmemizde, tebliğ sunmak için sürenin kısa olduğunu, ayrıca başka programları olduğu için sempozyuma bizzat katılamayacağını söyledi. Durumu Hamid beye ilettim, fakat Hamid bey, bu kez, katılamayacaksa da, 15-20 dakikalık Farsça (veya Türkçe) bir video kaydı göndermesi talebinde bulundu. Durumu İlber hocaya ilettim, önce daveti kabul etti ve İstanbul'da müdavimi olduğu bir kitabevinde bu çekimin yapılabileceğini söyledi. İstanbul'a gidip İlber hocayla bu kaydı bizzat kendim yapmak istememe rağmen, video kaydı konusunda daha tecrübeli birinin bu işin üstesinden hakkıyla gelebileceği düşüncesiyle, önceden tanışıklığımız olan Şükrü Hüseyinoğlu'ndan yardım istedim. Sağolsun, Şükrü beni kırmadı ve İlber Hoca ile görüşüp kaydı yapmak üzere hazırlıklarını yaptı. Fakat bir süre sonra İlber Hoca, Şükrü'yü arayıp yeterince hazırlanamadığı ve sempozyuma 5-10 dakikalık bir video kaydı göndermeyi kendi adına 'küstahlık' olarak gördüğü için, kayıt verme işinden de vazgeçtiğini beyan etmiş; bunun yanı sıra Şükrü'ye 'mazeret' beyan eden bir paragraflık bir not göndermiş. Ben de bu notu, aynen Hamid beye ilettim ve böylece İlber hoca, İran'a gelememiş oldu (gerçi İran'a gelseydi bile, zaten sunumunu yapamayacaktı; bunun nedenini ileride anlatacağım!). İlber hocanın ısrarla sempozyuma davet nedeni konusunda neler söylenebilir bilemiyorum ama belki bunu, 'popülaritesi'nin ülke sınırlarını aştığına dair bir gösterge olarak almak mümkündür. Hocanın Ali Şeriati konusunda sunacağı tebliği ben de merak ediyordum ama sempozyum vesilesiyle Şeriati hakkındaki görüşlerini bizzat kendisinden duyma fırsatını yakalayamadık. Sadece telefon görüşmemizde geçen diyalogda, İlber hoca'nın Şeriati için "yaşasaydı İran'ın kültür hayatına büyük katkıda bulunabilecek biri" olduğunu söylediğini ifade edebilirim. Bu arada, görüşme sırasında Şeriati'nin ölüm nedeni üzerine de aramızda şöyle bir diyalog geçti. Ben eşinin, Şeriat'inin ölümünde SAVAK'ın parmağı bulunduğu konusunda ısrarlı olduğunu söylediğimde, İlber hoca: "e, eşi öyle söylüyorsa doğrudur; konuyu en iyi eşi bilir" dedi. Bunun dışında, İlber hocanın, diyaloğumuzda Şeriati düşüncesine olumlu veya eleştirel bir yaklaşım içeren bir cümlesini hatırlamıyorum.

Cemkeran Mescidi’nin dışarıdan görünümü

Sempozyum organizatörleri önermiş olduğum isimlerden hangilerini davet ettiler, kimler kabul etti kimler etmedi, kimler kabul ettiği halde gelemedi bilemiyorum (sadece İhsan Eliaçık'ın gelmek istediğini biliyordum) ama ben davete icabet edecektim, çünkü hem Şeriati hakkındaki düşüncelerimi bir kez daha ve başka bir açıdan ifade etme fırsatı bulacaktım, hem de bu ikinci davetin benim için 'özel' bir anlamı vardı: Sempozyum'un organizatörleri, ikinci toplantının ana başlığını "Şimdi, Biz ve Şeriati" olarak belirlemişti! Bu başlığı görünce, tebessüm ettiğimi inkar edemem; çünkü bu başlık, benim 2 yıl önce Tahran'da gerçekleşen Sempozyumda sunduğum tebliğin başlığı ile aynıydı (sadece 'Şimdi' kelimesi hariç!) Kendi kendime: "demek ki, sunmuş olduğum tebliğde vurgulamaya çalıştığım nokta dikkate değer görülmüş" dedim ve bundan memnuniyet de duydum. Zira bu, vermek istediğim mesajın, Şeriati'nin öz yurdunda, onun düşünce mirasını devam ettirmeye çalışanlar arasında anlaşıldığını ve kabul gördüğünü gösteriyordu. Hatırlanacak olursa, iki yıl önceki tebliğin başlığını "Biz ve Şeriati" olarak belirlerken, Şeriati'nin "Biz ve İkbal" adlı kitabında verdiği ana mesaja dikkat çekmiş ve iyi değerlendirilmesi durumunda, İkbal'in ayak izini takip eden Şeriati Düşüncesi'nin, Çağdaş Müslüman Düşünce'nin halihazırda yaşamış olduğu 'tıkanıklığın' aşılması noktasında yararlı olabileceğini ifade etmiştim. İkinci sempozyumun alt konu başlıkları da genel olarak bu ana başlığın açımlanması amacına yönelik olarak seçilmiş görünüyordu. Bu durumda davete icabet etmek benim için bir anlamda zorunluluk haline geliyordu ve ben de sempozyuma katılıp "Şeriati ve Gelenek Eleştirisi" başlıklı bir tebliğ sunmak istediğimi Hamid beye ilettim. Süre azdı ve bu kez tebliğin tümünü bitiremedim. Sadece altı çizilebilecek hususları içeren 15 dakikalık bir sunum hazırladım. Bu sunumda, özetle, Şeriati düşüncesinin yalnızca 'modernite' eleştirisi bağlamında değil 'gelenek eleştirisi' noktasında da kıymetli vurgular içerdiğini ve eleştiri sahibinin Şii dünyasından çıkmış olmasının da ayrı bir önemi olduğunu vurgulamaya çalıştım. Hamid bey, bu metni de önceden istedi; çünkü Farsça'ya çevirip, sunum sırasında simultane tercüme yapacaktı. Ben de metni kendisine gönderdim ve sempozyuma katılmak üzere hazırlıklarımı yapmaya başladım.  ...Devamı »


Bellidir ki, böyle düşünen kimse için Allah tarafından hitap meydana gelmesi mümkün değildir. Bu yüzden İbni Arabi, “Allah tecelli edince hitap (diyalog) meydana gelmez” diye düşünmüştür. Ebu Hafs Sühreverdi’ye gelince, sünnet bilgisi ile bağlılığı İbni Arabi’den daha güçlü olduğu ve ondan daha iyi bir insan olduğu için hadislerde Allah’ın kullarına tecelli ettiğini ve bu tecelli sırasında onlarla konuştuğunu okumuş ve bu okuduklarına inanmıştır. Fakat İbni Arabi, felsefesi ile Sühreverdi’nin sü  ...Devamı »

Yirminci Yüzyıl; insani, ahlaki, felsefi, edebi, kültürel idealler açısından yoksul bir çağ'dı, tek yanlı bir gelişme çağıydı, rölativist bir çağdı, kuralsızlık çağıydı. Yirmibirinci Yüzyılda aynı özellikleri sürdürüyor. Yirmibirinci Yüzyılda da,her hangi bir anlam, değer, ahlak sisteminin çerçevesi içerisine yerleştiremeyeceğimiz olaylar, gerilimler, çatışmalar, yalnızlıklar yaşıyoruz. İnsanlığın dayanabileceği, güvenebileceği, umut edebileceği, hiç bir ahlaki/vicdani yasa değer sistemi yok. Bu  ...Devamı »

Sonra kendi bilgilerimi yokladım; duyu ve zorunlu olanlardan başka bu nitelikte bir bilgiden yoksun olduğumu gördüm. Kendi kendime dedim ki; ortada bu çaresizlik varken şimdi problemleri çözmek için duyu ve zorunlu bilgiler demek olan apaçık bilgilerden başka bir ümit yoktur. O halde öncelikle duyu bilgilerine ve zorunlu bilgilerin hatasız olduğuna dair güvenimin, daha önce geleneğe (taklîd) dayalı bilgilerime olan güvenim türünden mi, çoğu insanın teorik bilgilere olan güveni cinsinden mi, yoks  ...Devamı »

Birbirinin türevi olan bu üç kavramdan biriyle konuşursak; eğer modernleşme her toplumun kendine has şartları içinde meydana gelen bir yenilenme -tecdid- olsaydı, modernleşme veya diğer kavramlardan birini kullanmak mümkün olabilirdi. Ne var ki durum bundan oldukça farklılık taşımaktadır. Modernleşme her toplumun özgül şartlarında olsa bile ki böyle bir tecrübeye tarihsel olarak rastlanmamaktadır; Avrupa dışı kültürlerde bunun herhangi bir belirtisi yoktur; hatta bu olgunun/olayın sadece ve özel  ...Devamı »

‘Teslimiyet’, bir otoritenin üstünlüğünün kabulü ile başlar. Savaş sonunda esir alınan tarafın durumu, ‘teslim olma’nın mahiyetini en iyi anlatan örneklerden biridir. Yenilen taraf, silahlarını bırakır ve kendisini ‘galib’in iradesine teslim eder. Galip olan, artık onun üzerinde tasarruf sahibidir. Efendi-köle ilişkisinde de benzer bir durum söz konusudur. Köle, efendisine ‘teslim’ olmuştur ve bu nedenle onun emirlerini itirazsız yerine getirir. Aynı hali, Rab ve kul arasındaki ‘ibadet’ ilişkisi  ...Devamı »

Yaklaşık on yedinci yüzyıldan itibaren artık dünya genelindeki toplumsal değişimin tarihsel seyri Batı/modernite merkezli ve onun tarafından belirlenmiş olmak gibi bir “kaderle” karşı karşıya kalmış olur. Diğer toplumlar/insanlar karşı koyulamayacak şekilde düşünce/bilgisini, teknolojisini, değerlerini, yaşama biçimlerini, hedeflerini almak, özümsemek ve hayatlarının bir parçası yapmayı; önceleri mecburiyetten fakat sürecin devamı içinde derin bir arzu ile mücadelelerinin anlamına dönüştürdüler.  ...Devamı »

Teslimiyetin ‘nasıl olması gerektiği’ hususu ise, Hz. İbrahim’in oğlunu kurban etmesi örneğinde (Saffat:103) gayet vazıh bir şekilde örneklendirilmiştir. Hz. İbrahim, bu noktada Kur’an’ın zirve örneklerinden biridir. Nitekim Rabbi ona: “teslim ol” dediğinde, derhal: “Alemlerin Rabbine teslim oldum” demiştir (Bakara:131). Kur’an, bütün peygamberlerin de aynı emre muhatap olduklarını ve bu davete aynı şekilde icabet ettiklerini bildirmektedir (En’am:14, Nisa:125, Ali İmran:20, Neml:44, Gafir:66, H  ...Devamı »

12 nci yüz yıl boyunca Avrupa, Endülüs İslam Medeniyetinden bilgi/bilim/kültür ithal ediyordu. Seçkin Avrupalılar çocuklarını eğitim için Endülüs'e gönderiyordu. Endülüsten aldıkları bilgileri kültürü kendi yerel gerçeklikleriyle bütünleştirerek hayata geçiren Avrupalılar bu bilgi, bilim ve kültürle Rönesans ve Reformu gerçekleştirdiler. Kimi Batılı tarihçiler, Bizans ve İspanyada, Müslümanların gelişini yerli halkların çok iyi karşıladıklarını, Müslümanların yönetimini despot Hıristiyan yönetic  ...Devamı »


Sembol Şahsiyetler


Kitap Değerlendirmesi

dusuncenin_okullasmasi

DüşünceninOkullaşması

Sibel Eraslan

Devamı
Gelecek İçin Manifesto

Gelecek İçinManifesto

Talat Özhan

Devamı

 

Savunmacı ve eklektik dile karşı duruşunu yıllardır takip ettiğimiz Kürşat Atalar’ın, özgüvenini kaybetmiş profan saplantılarla eyyama kapılmış kalabalıklara yeniden düşünmeyi teklif ettiği bu okullaş  ...Devamı »